NVAS (MainFrame Application - Hosted Application) could not be created inside CCF on some win 7 machines

Apr 25, 2013 at 3:18 PM
Edited Apr 26, 2013 at 6:59 AM
Hi,

We are working on MS Customer Care Framework (CCF) technology.

Now, we are facing an issue on some windows 7 machines and not on all.

Problem: The hosted application (NVAS - Mainframe Application - R8win.exe) couldn't be created inside CCF on some win 7 machines and it is working fine on some other win 7 machines. (There is no issue on XP machines).

Error Logs:
1)

Lognavn: Application
Kilde: Customer Care Framework
Dato: 25-04-2013 11:43:56
Hændelses-id: 100
Opgavekategori:Ingen
Niveau: Oplysninger
Nøgleord: Klassisk
Bruger: I/T
Computer: W7N12167.tdk.dk
Beskrivelse:
Timestamp: 25-04-2013 09:43:56

Message: Information: assemblyUrl not rooted, applying workaround for CAB loader issue

Category: CCF Logging

Priority: 2

EventId: 100

Severity: Information

Title:

Machine: W7N12167

App Domain: AgentDesktop.exe

ProcessId: 5608

Process Name: C:\Program Files\Microsoft CCF 2008\AgentDesktopv4.7\AgentDesktop.exe

Thread Name:

Win32 ThreadId:816

Extended Properties: ApplicationName - NVAS

Hændelses-Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Customer Care Framework" />
<EventID Qualifiers="0">100</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-04-25T09:43:56.000000000Z" />
<EventRecordID>3295</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>W7N12167.tdk.dk</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Timestamp: 25-04-2013 09:43:56
Message: Information: assemblyUrl not rooted, applying workaround for CAB loader issue

Category: CCF Logging

Priority: 2

EventId: 100

Severity: Information

Title:

Machine: W7N12167

App Domain: AgentDesktop.exe

ProcessId: 5608

Process Name: C:\Program Files\Microsoft CCF 2008\AgentDesktopv4.7\AgentDesktop.exe

Thread Name:

Win32 ThreadId:816

Extended Properties: ApplicationName - NVAS
</Data>
</EventData>
</Event>

Event Logs (On Affected Machine):__
1)
Lognavn: System
Kilde: Microsoft-Windows-Security-Kerberos
Dato: 25-04-2013 11:41:50
Hændelses-id: 3
Opgavekategori:Ingen
Niveau: Fejl
Nøgleord: Klassisk
Bruger: I/T
Computer: W7N12167.tdk.dk
Beskrivelse:
Der blev modtaget en Kerberos-fejlmeddelelse:
på logonsessionen
Klienttid:
Servertid: 9:41:50.0000 4/25/2013 Z
Fejlkode: 0x7 KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN
Udvidet fejl: 0xc0000035 KLIN(0)
Klientressource:
Klientnavn:
Serverressource: TDK.DK
Servernavn: HTTP/ccfapp.tdk.dk
Destinationsnavn: HTTP/ccfapp.tdk.dk@TDK.DK Fejlmeddelelse:
Fil: 9
Linje: f09
Fejldata findes i postdata.
Hændelses-Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Kerberos" Guid="{98E6CFCB-EE0A-41E0-A57B-622D4E1B30B1}" EventSourceName="Kerberos" />
Any help to fix this issue could be really appreciated...:)